den hållbara framtiden tillsammans

Gruppens åtagande "Writing the Future, Together", som formulerades 2017, är nästa steg i en resa som BIC startade 2004. Detta ambitiösa 2020-program, integrerat i företagets strategi, förbinder BIC till en filosofi om handlings- och omvandlingsprocesser som påverkar hela företaget.

Det tillämpas inom fem strategiska områden

 • 01

  Främja hållbar innovation inom Bic-produkter

  Enkel, uppfinningsrik design med mindre råmaterial och lång livslängd.

 • 02

  Agera mot klimatförändringar

  En global inställning till energiförbrukning (energieffektivitet, användning av förnybar energi etc.).

 • 03

  Åtaganden för en säker omgivning

  BIC strävar efter att erbjuda en säker och omhändertagande arbetsplats.

 • 04

  Proaktivt involverar leverantörer

  Våra inköpsteam analyserar alla risker, väljer och samarbetar med våra mest strategiska leverantörer efter ett ansvarsfullt tillvägagångssätt.

 • 05

  Förbättrar liv genom utbildning

  Eftersom utbildning har makt att förändra världen har den alltid varit kärnan i koncernens verksamhet.

Agerar mot klimatförändringar

BIC GROUP'S ÅTAGANDEN FÖR

2025

2025, kommer BIC använda 80% förnybar el.

VAR ÄR BIC GRAPHIC EUROPE ÅR 2020?

Fabriks- och tryckfaciliteter

100%

använder förnybar el.

Ubicuity: en unik cirkulär ekonomisk modell

2011 började BIC i Europa samarbeta med TerraCycle, ett banbrytande företag inom plaståtervinningsindustrin. Tillsammans skapade de ett stort program för att samla upp alla skrivinstrument, oavsett tillverkare, direkt från var de används, i skolor, kontor etc. Under 2017 introducerade BIC Ubicuity, ett unikt sortiment av utemöbler tillverkade uteslutande av dessa insamlade återvunna plaster av det franska företaget Plas Eco. 100% av BIC® skrivinstrument är återvinningsbara tack vare Ubicuity

1.

Du samlar

2.

Vi återvinner

3.

Vi förvandlar

BIC® Graphic's gemensamma sociala ansvar

ISO 9001 - ISO 14001:

Integrerade ledningssystemcertifieringar för Tarragona-anläggningarna från Lloyd's Register.

VÅRA NF-CERTIFIERADE PRODUKTER:

NF-certifiering intygar att produkter och tjänster överensstämmer med nationella, europeiska och internationella normativa dokument.

Betyg på 0 AVVIKELSER

Coca-Cola's socialrevision godkändes med det maximala positiva revisionsresultatet vad gäller överensstämmelse med arbetsstandarder och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, miljöledning och affärsintegritet.

AMFORI:

Medlem av den ledande globala affärsföreningen för öppen och hållbar handel. De samlar över 2400 återförsäljare, importörer, varumärken och föreningar från mer än 40 länder.

SMETA 4-PILLAR REVIDERAD:

o 4 Pelare: Miljö, Affärsetik, Hälsa och Säkerhet, Arbetskraft

UN GLOBAL COMPACT:

Är officiellt en del av FN: s Global Compact-familj - världens största hållbarhetsinitiativ för företag.

GOLD RECOGNITION

Har beviljats ​​Gold Recognition-nivå av Ecovadis.

CARBON NEUTRAL WEBSITES:

Medlemmar i ett nytt hållbarhetsinitiativ i samarbete med Global Climate Institute.

IMPRIM 'VERT:

Kvalificerad av IMPRIM’VERT. Ett åtagande för tryckverksamhet för att minska påverkan på miljön av deras aktivitet.

ARBETSPLATSEN:

Har bedömts av Intertek i enlighet med kraven i: Workplace Conditions Assessment.

Our awards

FOR THREE YEARS
IN A ROW
2017-2019

2019

1st PLATS

Ekonomisk Excellens Baserat på ett strikt strukturerat kvalitetsledningssystem

2018

1st PLATS

Socialt initiativ

3rd PLATS

Miljöinitiativ

2017

1st PLATS

Ekonomisk Excellens

1st PLATS

Hållbara produkter

BIC Graphic hjälper dig att marknadsföra ditt varumärke med hållbara material

Ecolutions®-serien skapas baserat på fyra hållbara material

1.

Plasten i våra produkter är omarbetad från återvunna material från industrier eller produkter. De samlas in, bearbetas och returneras för användning i form av råmaterial eller produkter

2.

Plast designad för att brytas ned under kompostförhållanden i industrin eller hushåll

3.

Förpackning från återvunnen kartong

4.

Förpacknings- och pappersprodukter FSC-certifierade