Home / FLYERS

Bic graphic

BIC® GEL-OCITY®

Download

BIC® MATIC® ECOLUTIONS®

Download

BIC® GRIP ROLLER

Download

BIC® MEDIA CLIC

Download

BIC® 4 COLOURS 3+1HB

Download

BIC® 4 COLOURS SHINE

Download

BIC® 4 COLOURS

Download

Downloadbeleid: Alle al dan niet beschermde handelsmerken, logo's, designs, productnamen, productafbeeldingen enz. op deze website behoren tot het intellectuele eigendom dat in eigendom is van of in licentie gegeven is aan de BIC Groep. Als erkende distributeur verkreeg u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve en niet-sublicentieerbare licentie, die u het recht geeft om op deze website te downloaden en dit intellectuele eigendom te gebruiken in het kader van de promotie en verkoop van onze producten en diensten.

Personaliseringsbeleid: Door het gedownloade materiaal te wijzigen, verzekert u ons dat alle aangebrachte wijzigingen in uw eigendom zijn of aan u in licentie zijn gegeven en dat u ons zult vrijwaren, verdedigen en vergoeden in het geval van kosten en directe en/of gevolgschade ten gevolge van een claim, rechtsgeding of proces tegen ons op basis van de vordering dat de wijziging van onze materialen een inbreuk vormt op een patent, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht van een derde.